ST01 : TEMEL ENDÜSTRİYEL ÇİZİM TEKNİKLERİ

Endüstriyel Tasarım Programı (IDP)

Genel Bakış

Çizim @ elle çizim, bir düşüncenin sunumu için kullanılan ilk ve en hızlı araçtır ve bugün yaşadığımız dijital çağda dahi daha fazla önem kazanmaya devam etmektedir. Bir alanda beceri kazanabilmek, çok fazla çaba ve zaman gerektirmektedir ve durum ürün çizimlerinde de farklı değildir.Bu kursun amacı, katılımcılara temel endüstriyel çizim teknikleri bilgisi sağlamak ve uygulamalı dersler ve alıştırmalarla konunun daha iyi anlaşılmasına yardımcı olmaktır.

 • Yükseköğrenim düzeyindeki öğrenciler.
 • Genç mühendisler.
 • Bir düşüncenin zihinden kâğıda aktarılması.
 • En iyi temel ölçüm, ölçek ve perspektiflerden yararlanarak çizim yapabilmenin anlaşılması.

  Program sonrasında katılımcılardan beklenenler:

 • Temel çizim tekniklerini öğrenmek.
 • Bir ürün çizmek.
 • Elde edilen bilgileri gerçek çalışma ortamında uygulamak.
 • Eğitim materyali : İngilizce
 • Eğitmen : Malayca ve/veya İngilizce
 • Software demonstration
 • Activities
 • SORU-CEVAP
 • Temel Endüstriyel Çizim Tekniklerine Giriş
 • Çizim Sınıflandırması
 • Temel Çizim Teknikleri
 • Perspektif Türleri
 • Temel Geometrik/İlkel Şekiller
 • Nesne Işıklandırma ve Gölgeler

Public Training

 • Date : 24 - 26 Apr 2018
 • Vanue : Klang Valley

RM1,980.00


Brochure Application Form

In-House Training

Request